Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 10 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1497 nr IX/75/07 Rady Miasta Rypina z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie miasta Rypina 4218
1498 nr 48/IX/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Włocławek 4218
1499 nr 49/IX/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Włocławek na lata 2007-2011 4221
1500 nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie Statutu gminy Mogilno 4226
1501 nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 4240
1502 nr VII/40/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Dragacz 4246
INFORMACJA
1503 z dnia 18 lipca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/680-ZTO/738/W/OPO/2007/MP, nr PCC/707-ZTO/738/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Zakładów Azotowych Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4254
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-10
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]