Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 07 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1490 nr VII/28/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym, obejmującego działki położone przy ul. Miłoleśnej i ul. Rydygier 4042
1491 nr IX/81/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Poniatowskiego pn.:„Pod Kępą Forteczną” 4057
1492 nr VI/41/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 10/1, 10/2 w obrębie Skarszewy, gmina Grudziądz 4073
1493 nr XII/71/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 4081
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-09
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-09
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]