Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 06 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1473 nr VII/46/07 Rady Gminy Kikół z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu 4003
1474 nr VII/28/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 4003
1475 nr VIII/35/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4004
1476 nr IX/45/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego 4005
1477 nr VIII/37/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie podziału sołectwa Drzycim na sołectwa Drzycim i Jastrzębie 4015
1478 nr VII/34/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 4016
1479 nr VII/36/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo na lata 2007-2012 4017
1480 nr VII/41/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2008-2012 4018
1481 nr VII/37/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo 4019
1482 nr VII/40/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 czerwca 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie 4024
1483 nr XII/70/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Żninie 4026
1484 nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu gminie Żnin 4026
1485 nr X/49/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 4031
1486 nr X/50/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zasad ich używania 4031
1487 nr X/94/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4035
INFORMACJE:
1488 z dnia 23 lipca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4110-76(12)/2007/408/AP oraz nr OGD-4110-77(12)/2007/408/AP w sprawie umorzenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia okresu ważności koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie 4038
1489 z dnia 24 lipca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4210-42(4)/2007/408/S.A. w sprawie umorzenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia piątej taryfy dla ciepła, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie 4038
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-06
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]