Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 03 sierpień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1465 nr VI/31/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 18 w obrębie Nowe Marzy w gminie Dragacz 3954
1466 nr VI/32/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część działki nr 3179/2 w obrębie Grupa i działkę nr 17/5 w obrębie Górna Grupa w gminie Dragacz 3962
1467 nr VI/33/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 132/1 w obrębie Michale w gminie Dragacz 3966
1468 nr VII/45/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 1/1 w obrębie Górna Grupa w gminie Dragacz 3970
1469 nr VIII/43/07 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Gzin Górny 1” obręb geodezyjny Gzin Górny gmina Dąbrowa Chełmińska 3974
1470 nr IX/51/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i komunikacji w rejonie ulicy Składowej w Rogowie 3981
1471 nr IX/52/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulicy 600-lecia w Rogowie 3987
1472 nr IX/53/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług w miejscowości Niedźwiady 3992
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-03
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-03
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]