Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 9 Bydgoszcz, 22 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
141 nr XLVIII/218/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Papowo Toruńskie 334
142 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna 341
143 nr IV/17/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania 345
144 nr III/16/2006 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 143/1, 143/3, 143/5, 145/1, 145/2 położone w miejscowości Lisie Kąty 345
145 nr III/23/06 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r 355
146 nr IV-19/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania przez gminę Bądkowo na rok 2007 359
147 nr III/45/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 360
148 nr III/16/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 362
149 nr 31/07 Rady Miasta Torunia z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 366
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
150 z dnia 15 stycznia 2007 r. o zmianie w składach rad powiatów i zmianie w składzie rady miasta w mieście na prawach powiatu 370
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-23
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]