Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 27 lipiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1422 nr IX/80/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Warszawską, Polskich Skrzydeł, ogrodami działkowymi i granicą administracyjną miasta, zwanego dalej „Warszawska – Polskich Skrzydeł” 3687
1423 nr VI/32/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga w szkołach na terenie gminy 3701
1424 nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych 3701
1425 nr XI/64/2007 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław 3702
1426 nr IX/56/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 3705
1427 nr IX/62/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez powiat mogileński 3706
1428 nr X/46/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu placu zabaw 3707
1429 nr VIII/49/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 3708
1430 nr VIII/50/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 3708
1431 nr VIII/51/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 3708
POROZUMIENIA:
1432 zawarte w dniu 26 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Brodnica 3709
1433 zawarte w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem i gminą Ciechocinek 3710
1434 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bukowiec 3712
1435 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Lipno 3713
1436 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Szubin 3715
1437 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Choceń 3716
1438 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dragacz 3718
1439 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Drzycim 3719
1440 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Lniano 3721
1441 zawarte w dniu 4 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Mogilno 3722
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]