Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 25 lipiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1389 nr VI/39/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3644
1390 nr IV/21/07 Rady Gminy Osie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie gminy Osie w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3644
1391 nr VII/35/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3645
1392 nr VIII/44/07 Rady Gminy Sośno z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w podziale gminy na sołectwa 3646
1393 nr 98/07 Rady Miasta Torunia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia 3646
1394 nr X/53/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 3647
1395 nr X/55/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 3647
1396 nr VIII/62/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Kurowie i nadania Statutu 3648
1397 nr VIII/108/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości 3648
1398 nr VIII/125/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szarych Szeregów do kategorii dróg gminnych 3650
1399 nr IX/38/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za pobór w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów 3653
1400 nr IX/42/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu 3653
1401 nr IX/43/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 3654
1402 nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta Janikowo 3654
1403 nr IX/68/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego 3659
1404 nr VIII/48/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 3663
1405 nr IX/132/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze 3666
1406 nr IX/135/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 3667
1407 nr IX-44/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom za gotówkę 3668
POROZUMIENIA:
1408 zawarte w dniu 4 maja 2007 r. w sprawie udzielania pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w Grudziądzu pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Świecie 3669
1409 zawarte w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dębowa Łąka 3669
1410 zawarte w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Grudziądz 3671
1411 zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem i gminą Sępólno Krajeńskie 3672
1412 zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Wąbrzeźno 3674
1413 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i gminą Cekcyn 3675
1414 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Stolno 3677
1415 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz 3678
1416 zawarte w dniu 3 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem i gminą Solec Kujawski 3680
INFORMACJE:
1417 ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego w sprawie zgłaszania przedstawicieli działających na terenie powiatu grudziądzkiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów, gmin) do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 3681
1418 informacja z dnia 19 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/291-ZTO/415/W/OPO/2007/MP oraz nr PCC/305-ZTO/415/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 3682
1419 informacja z dnia 19 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296-ZTO/181/W/OPO/2007/MP, nr PCC/310-ZTO/181/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 3683
1420 ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku 3684
1421 ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu żnińskiego 3684
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-26
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-26
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]