Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 10 lipiec 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1295 nr 256/07 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu 3451
1296 nr 257/07 z dnia lipca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem 3453
UCHWAŁY:
1297 nr 10/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w zakresie obejmującym część działki nr 106/1 we wsi Radomin 3455
1298 nr 11/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w zakresie obejmującym działkę nr 67/4 we wsi Radomin 3460
1299 nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie dopisania do stałego podziału gminy na okręgi wyborcze nowo powstałych ulic 3464
1300 nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie dopisania do stałego podziału gminy na obwody głosowania nowo powstałych ulic 3464
1301 nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie 3465
1302 nr XI/84/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej 3465
1303 nr XI/85/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 3473
INFORMACJE:
1304 zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław 3474
1305 ogłoszenie Starosty Tucholskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Tucholi 3476
1306 z dnia 19 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO/254/W/OPO/2007/MP, nr PCC/569-ZTO/254/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 3476
1307 z dnia 26 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/372-ZTO/603/W/OPO/2007/MP, nr PCC/388-ZTO/603/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Miasta Lipno, prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipno z siedzibą w Lipnie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 3477
1308 z dnia 29 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/298-ZTO/2251/W/OPO/2007/MP, nr OCC/85-ZTO/2251/W/OPO/2007/MP w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Janikowie, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji oraz obrotu ciepłem 3478
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-13
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-13
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]