Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 09 lipiec 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1273 nr 5/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbójno 3411
UCHWAŁY:
1274 nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Nakło nad Notecią 3415
1275 nr IX/91/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Nakło nad Notecią 3416
1276 nr IX/86/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od nieruchomości 3416
1277 nr IX/87/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/309/2000 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 3417
1278 nr IX/88/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3417
1279 nr IX/89/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego upoważnionych 3418
1280 nr V/38/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec 3418
1281 nr VII/35/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 3423
1282 nr VII/39/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych 3423
1283 nr 56/2007 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości załączonej kwoty długu gminy Gniewkowo 3427
1284 nr VIII/41/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szabdzie 3427
1285 nr VIII/42/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gortatowie 3427
1286 nr VIII/43/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Szczuce 3428
1287 nr XII/148/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 3428
1288 nr XII/150/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia XXI Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Bydgoszczy 3430
1289 nr XII/153/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3432
1290 nr XII/155/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bydgoszczy 3438
1291 nr IV/28/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 3439
INFORMACJE:
1292 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z dnia 26 kwiecień 2007 r. z wykonania budżetu gminy Sośno za 2006 r 3440
1293 z dnia 15 czerwca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383-ZTO/1333/W/OPO/2007/MP oraz nr PCC/403-ZTO/1333/W/OPO/2007/MP w sprawie o przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła 3440
1294 z dnia 28 czerwca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-24(4)/2007/254/VII/MJ zatwierdzającą taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3442
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]