Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 06 lipiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1254 nr V/41/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłótno 3367
1255 nr VIII/41/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie 3371
1256 nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tuchola 3385
1257 nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3386
1258 nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Lubrańcu 3386
1259 nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubraniec 3388
1260 nr VIII/42/07 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 3391
1261 nr 62/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świecie w latach 2007-2011 3392
1262 nr VI/44/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 3395
1263 nr VI/45/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Chełmno 3395
1264 nr VI/46/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Chełmno 3395
1265 nr VI/47/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez gminę Chełmno oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 3396
1266 nr IX/45/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym gminy Papowo Biskupie na lata 2007-2011” 3396
1267 nr IX/46/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Papowo Biskupie 3402
1268 nr VI/41/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płużnica 3404
1269 nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie 3405
POROZUMIENIE
1270 aneks nr 1/2007 do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota sporządzony w dniu 8 czerwca 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej 3405
INFORMACJE:
1271 ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie 3407
1272 ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 3407
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-10
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]