Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 05 lipiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1245 nr VII/50/07 Rady Gminy Lniano z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 3326
1246 nr 57/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 3326
1247 nr VII/65/07 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego 3328
1248 nr VIII/45/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 3329
1249 nr IX/77/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Grudziądza oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 3331
1250 nr IX/78/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy-miasto Grudziądz 3331
1251 nr IX/79/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy-miasto Grudziądz 3333
1252 nr IX/84/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz w latach 2007-2011 3335
1253 nr VII/63/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3363
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-05
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]