Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 29 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1224 nr IV/26/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Śliwice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3247
1225 nr 23/VI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego w rejonie ulic Celulozowej, Stodólnej, Okrężnej, Łęgskiej i Składowej 3248
1226 nr VIII/50/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3268
1227 nr VIII/51/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3268
1228 nr VIII/52/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ronda 3268
1229 nr VIII/53/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ronda z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków miejskich, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie miasta Rypina 3269
1230 nr VIII/62/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/178/05 Rady Miasta Rypina z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Rypina 3270
1231 nr VIII/64/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina 3271
1232 nr VIII/67/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy miasta Rypina dodatków do wynagrodzenia 3272
1233 nr VIII/68/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę miasto Rypin 3275
1234 nr VIII/69/07 Rady Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Rypin 3276
1235 nr VIII/71/07 Rady Miasta Rypina z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3277
1236 nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej Kowala z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3277
INFORMACJA
1237 zarządzenie nr FIN 0151-9/07 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2006 r. oraz planów finansowych za 2006 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu i P ZOZ w Lubiczu – w likwidacji 3282
POBIERZ

Opublikowane: 2007-07-03
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-03
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]