Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1211 nr V/39/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, obejmującego obszary działek nr 157/2, 157/1, 156/1, 152, 153, 154, 155, 397/4, 539/1 oraz części działek nr 539/2, 687 i 138, położonych w Tucholi w rejonie ul. Chojnickiej i Młyńskiej 3086
1212 nr 72/07 Rady Miasta Torunia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Balonowej, Bema i Sz. Chełmińska w Toruniu 3097
1213 nr XII/154/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego 3116
1214 nr 65/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Świecie 3116
1215 nr X/58/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania pożyczek na remont elewacji budynków usytuowanych na starówce Golubskiej 3119
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1216 z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubiewie 3122
1217 z dnia 25 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie 3122
INFORMACJE:
1218 zarządzenie nr 33/2007 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek 3122
1219 zarządzenie nr 34/2007 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek 3123
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]