Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 25 czerwiec 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1194 nr 4/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cisów Staropolskich imienia Leona Wyczółkowskiego” 3051
UCHWAŁY:
1195 nr VI/23/2007 Rady Miasta Kowala z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowala w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami Dobiegniewską i Polną oraz projektowanymi ulicami o symbolach 1KlL 2KL i 3KL 3051
1196 nr VII/28/2007 Rady Miejskiej Kowala z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Kowal 3061
1197 nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów samorządów osiedlowych nr 1, nr 2 i nr 3 w Kcyni 3063
1198 nr VI/54/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kcyni 3073
1199 nr VII/19/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie 3073
1200 nr IX/90/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja2007 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy i nadania jej statutu 3075
1201 nr IX/92/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kruszwica 3077
1202 nr IX/94/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Kruszwica 3078
1203 nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin 3078
1204 nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin 3079
1205 nr VI/34/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 3079
1206 nr VI/37/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 3080
1207 nr VII/64/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 3080
1208 nr VIII/44/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 3081
POROZUMIENIE
1209 z dnia 7 maja 2007 r. pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Janikowo a Prezydentem Miasta Inowrocławia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu 3081
1210 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3082
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-26
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-26
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]