Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1191 nr VII/39/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Chrostkowo 3006
1192 nr VIII/103/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 3042
1193 nr VIII/106/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 3045
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-22
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-22
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]