Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 19 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1173 nr V/39/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Strzelno 2967
1174 nr XXXVI/176/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlimowie 2972
1175 nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/39/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Strzelno 2972
1176 nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku 2973
1177 nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2007 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Więcbork 2975
1178 nr VII/60/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Więcbork 2981
1179 nr VI/44/07 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2982
1180 nr VII/34/07 Rady Gminy w Choceniu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu 2989
1181 nr VIII/54/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim zwanym dalej „ŚDS” 2992
1182 nr VI/30/2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2993
1183 nr VII/39/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2995
1184 nr VII/40/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 2996
1185 nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 czerwca 2005 r. dotyczącej Statutu Gminy Barcin 2997
1186 nr VIII/40/2007 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 3001
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1187 z dnia 21 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świecie nad Osą 3001
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1188 z dnia 11 czerwca 2007 r. o zmianach w składzie rady gminy 3002
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1189 z dnia 11 czerwca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radziejów przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2007 r 3002
INFORMACJA
1190 nr 53/2007 Burmistrza Barcina z dnia 20 marca 2007 r. dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2006 r 3002
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-20
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-20
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]