Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 17 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
116 nr LXXII/1363/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Izby Wytrzeźwień 259
117 nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r 260
118 nr IV/12/06 Rady Miejskiej Kowal z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kowal na 2007 r 264
119 nr IV/10/2006 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2007 265
POROZUMIENIA:
120 zawarte w dniu 25 lipca 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych, realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 266
121 zawarte w dniu 7 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Urzędem Gminy Chełmno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 268
122 zawarte w dniu 21 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 269
123 zawarte w dniu 21 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Urzędem Gminy w Rogóźnie w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 272
124 zawarte w dniu 23 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 274
125 zawarte w dniu 30 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 276
126 zawarte w dniu 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Miastem i Gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 278
127 zawarto w dniu 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Gminą Świecie nad Osą w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 281
128 zawarte w dniu 22 września 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 284
129 zawarte w dniu 25 września 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Gminą Warlubie w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Warlubie przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 287
130 zawarte w dniu 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 289
131 zawarte w dniu 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy gminą - Miastem Grudziądza Przedszkolem Niepublicznym Sióstr Zmartwychwstanek w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu 290
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-22
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]