Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 13 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1126 nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na rok 2007 2819
1127 nr V/47/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzynki 2820
1128 nr V/48/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świątkowice 2825
1129 nr V/49/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo 2829
1130 nr V/50/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Zawada 2834
1131 nr V/51/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Piaski 2839
1132 nr VI/27/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia granic obwodów szkolnych i sieci szkół podstawowych na terenie gminy 2844
1133 nr VI/28/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2007 r. w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie 2844
1134 nr VIII-36/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II-8/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2849
1135 nr VI/29/07 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2849
1136 nr VII/47/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr XXVI/131/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne ich najemcom 2850
1137 nr XI/119/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych 2850
1138 nr VI/28/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernikowo na lata 2007-20011 2850
1139 nr VI/29/2007 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernikowo 2852
1140 nr VI/30/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007-2011 2854
1141 nr 20/2007 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości załączonej kwoty długu gminy Książki 2855
INFORMACJA
1142 sprawozdanie z dnia 22 marca 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2006 r 2855
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-18
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-18
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]