Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 12 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1104 nr VII/71/2007 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2779
1105 nr V/31/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian uchwały nr XIX/108/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy Dąbrowa w dzierżawę oraz określenia wysokości stawek czynszów 2779
1106 nr V/32/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2005 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2005 r., w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i lokali mieszkalnych 2780
1107 nr V/29/07 Rady Gminy Kikół z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r 2780
1108 nr V/30/07 Rady Gminy Kikół z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2785
1109 nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu gminy Szubin 2787
1110 nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Rynarzewo gmina Szubin 2788
1111 nr VI/38/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego oraz rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2790
1112 nr 20/D/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Białe Błota na 2007 r. wraz z dołączoną do budżetu prognozą kwoty długu 2790
1113 nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2791
1114 nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych 2797
1115 nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe 2797
1116 nr VI/39/07 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2798
INFORMACJE:
1117 zarządzenie nr 10/07 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2800
1118 zarządzenie nr 13/2007 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 maja 2007 r. o ogłoszeniu możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2801
1119 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubiewo za 2006 r 2802
1120 z dnia 21 maja 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/472-ZTO/710/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy, określonej w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2803
1121 z dnia 21 maja 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-16(6)/2007/537/VII//MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miasta Mogilna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2804
1122 z dnia 22 maja 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/494-ZTO/256/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła 2809
1123 z dnia 23 maja 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-21(2)/2007/3829/III/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Elektrociepłowni Kujawskich sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2810
1124 z dnia 25 maja 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-15(5)/2007/1333/V/ASz z 25 maja 2007 r. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie ciepła 2811
1125 z dnia 28 maja 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 28 maja 2007 r. nr PCC/182-ZTO/766/W/OPO/2007/AJ oraz OCC/59-ZTO/766/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem 2813
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-15
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-15
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]