Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 06 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1092 nr VI/67/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Osielsko 2734
1093 nr V/42/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowo – Kolonia 2736
1094 nr V/43/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurowo – Parcele 2741
1095 nr V/44/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubaty 2746
1096 nr V/45/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okna 2751
1097 nr V/46/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrówek 2755
1098 nr VII/99/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 2760
1099 nr VIII/60/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy-miasto Grudziądz 2761
1100 nr VII/43/07 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2770
1101 nr VI/35/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw 2771
1102 nr IX/71/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 2771
1103 nr IX/72/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Wieś Wielka 2773
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-11
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-11
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]