Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 04 czerwiec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1079 nr V/37/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baruchowo 2695
1080 nr V/38/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola 2699
1081 nr V/39/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goreń 2704
1082 nr V/40/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodno 2709
1083 nr VI/16/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Rogowo i zasad zwrotu wydatków 2714
1084 nr VIII/57/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski na rok 2007” 2714
1085 nr VIII/83/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2720
1086 nr VI/30/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie 2724
1087 nr VI/31/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie 2726
1088 nr VI/33/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zorganizowania i prowadzenia na terenie miasta Radziejów mieszkań chronionych, określenia zasad i kryteriów przyznawania środowiskowej formy pomocy w formie mieszkania chronionego oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2728
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1089 z dnia 14 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kowala przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r 2729
1090 z dnia 14 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r 2730
1091 z dnia 14 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 r 2731
POBIERZ

Opublikowane: 2007-06-06
Ostatnia modyfikacja: 2007-06-06
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]