Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 24 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1027 nr VIII/70/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Świętej Trójcy” w Bydgoszczy 2570
1028 nr VIII/71/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon-Niepodległości Wschód” w Bydgoszczy 2591
1029 nr 71/07 Rady Miasta Torunia z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu 2602
1030 nr 79/07 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu 2603
1031 nr 84/07 Rady Miasta Torunia z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania 2603
1032 nr VI/48/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr XXI/186/04 z dnia 6 grudnia 2004 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski 2604
1033 nr VII/33/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drzycim, w latach 2007-2011 2604
INFORMACJA
1034 zarządzenie nr 0151-3/2007 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2608
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-28
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-28
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]