Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 24 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1013 nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nakła nad Notecią” 2531
1014 nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku 2534
1015 nr VIII/82/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nakła nad Notecią” 2536
1016 nr V/26/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2536
1017 nr VI/29/07 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski 2538
1018 nr 2/07 Zarządu Związku Gmin Rypińskich z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Rypińskich za 2006 r 2540
1019 nr V/23/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży 2541
1020 nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2007 r 2541
1021 nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2542
1022 nr IX/41/2007 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka 2543
1023 nr VII/46/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechocin 2543
1024 nr VIII/62/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2011 2548
1025 nr VIII/65/07 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” 2553
1026 nr VIII/30/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 2556
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-24
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]