Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 21 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
962 nr XXXI/241/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska 2452
963 nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na rok 2007 2458
964 nr V/19/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 2459
965 nr VI/33/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2007 2460
966 nr VII/36/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania 2462
967 nr VIII/47/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy 2462
968 nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2463
969 nr VI/33/07 Rady Gminy Sośno z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie 2463
970 nr V/34/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu gminy Baruchowo 2464
971 nr VI/39/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2464
972 nr VI/40/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2467
973 nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu miasta Brodnicy 2468
974 nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brodnicy 2469
975 nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy 2470
976 nr VI/54/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Brodnicy 2471
977 nr VI/55/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Brodnicy 2471
978 nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy 2472
979 nr VI/57//2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy 2473
980 nr VI/36/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców na terenie gminy Gąsawa 2475
981 nr VII/34/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2475
982 nr VI/26/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz ich najemców 2476
983 nr V/30/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2477
984 nr VIII/44/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 r. dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto Chełmno 2477
985 nr VI/53/07 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania punktów sprzedaży alkoholu 2478
986 nr VII/39/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2478
987 nr VII/41/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 2479
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
988 z dnia 30 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice 2479
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
989 z dnia 30 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka 2480
POROZUMIENIE
990 zawarte w dniu 9 marca 2007 r. pomiędzy gminą Nowa Wieś Wielka, a gminą Bukowiec, w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Bukowiec przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” ul. Łabiszyńska 23, 86-061 Brzoza 2480
INFORMACJE:
991 zarządzenie nr 14/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r 2481
992 zarządzenie nr 18/07 Burmistrza Pakości z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2006 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2006 r 2481
993 zarządzenie nr 25/07 Burmistrza Tucholi z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r 2482
994 zarządzenie nr 0152-17/2007 Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2006 2482
995 zarządzenie nr 16/07 Wójta Gminy Chełmża z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chełmża za 2006 r 2483
996 zarządzenie nr 89A/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r 2484
997 informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 2007 r. na temat obiektów: wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 2485
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-23
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-23
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]