Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 16 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
942 nr 16/D/2006 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Żnin na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 2370
943 nr VI/23/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw gminy Dragacz 2370
944 nr VI/34/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 2400
945 nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego 2404
POROZUMIENIA:
946 zawarte w dniu 7 marca 2007 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Miastem Włocławek w sprawie prowadzenia działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców 2405
947 zawarte w dniu 21 marca 2007 r. w Radziejowie pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Gminą Bytoń w sprawie powierzenia Gminie Bytoń przez Gminę Miasto Radziejów zadań z zakresu edukacji ekologicznej i kulturowej prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej w „Zielonej Szkole” w Budzisławiu 2406
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-17
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-17
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]