Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 14 maj 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
923 nr 3/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego przejścia granicznego w Bydgoszczy 2331
UCHWAŁY:
924 nr 21/III/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości 2340
925 nr 25/VI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2341
926 nr 26/VI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości 2345
927 nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2345
928 nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2349
929 nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach, których zarządcą jest gmina Pakość 2350
930 nr V/36/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli 2350
931 nr V/37/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 2350
932 nr V/22/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2351
933 nr V/23/2007 Rady Gminy w Rojewie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej w Rojewie 2355
934 nr IV/66/2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski 2356
935 nr V/28/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lisewo 2360
936 nr V/35/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisewo 2360
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
937 z dnia 16 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucholi 2366
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
938 z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytoń przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r 2366
INFORMACJE:
939 ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działających przy Prezydencie Grudziądza 2367
940 zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2367
941 zarządzenie nr 5/07 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2006 r 2368
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-16
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-16
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]