Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 11 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
885 nr IV/26/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 2292
886 nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2292
887 nr IV/23/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2007 r 2294
888 nr IV/32/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 2295
889 nr V/57/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sukowach 2296
890 nr V/58/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Racicach 2296
891 nr V/59/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Popowie 2296
892 nr V/62/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kruszwica 2297
893 nr V/34/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania NOVUM-MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 2297
894 nr IV/36/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2298
895 nr IV/37/2007 Rady Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2300
896 nr IV/40/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2301
897 nr VI/38/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/06 Rady Miasta Rypina z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2302
898 nr VI/45/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2302
899 nr VII/51/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2303
900 nr VII/60/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2304
901 nr VI/37/2007 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 2305
902 nr V/22/2007 Rada Gminy w Górznie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2007 2306
903 nr VI/23/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 2307
904 nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo w 2007 r 2312
905 nr V/21/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na rok 2007 2313
906 nr VI/17/2007 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świedziebnia na 2007 r 2314
907 nr VI/18/2007 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2007 r 2315
908 nr V/30/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 2316
909 nr 15/D/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Śliwice na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 2318
910 nr V/27/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 2319
911 nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartniczka na 2007 r 2320
912 nr V/40/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2321
913 nr VI/66/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 2322
INFORMACJE:
914 zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski za 2006 r 2322
915 zarządzenie nr 3/07 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2006 r 2323
916 sprawozdanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 marca 2007 r. z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2006 r 2323
917 zarządzenie nr 22/2007 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2006 2324
918 zarządzenie nr 71/B/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Janikowo za 2006 r 2325
919 zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2325
920 zarządzenie nr 2/2007 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmno za 2006 r 2326
921 zarządzenie nr 45/07 Z Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2006 r 2327
922 ogłoszenie Starosty Tucholskiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Tucholi 2327
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-15
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-15
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]