Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 04 maj 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
874 nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski 2250
875 nr VI/31/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2007 2268
876 nr V/46/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kotomierz 2269
877 nr V/47/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany w statucie sołectwa Wudzyn 2273
878 nr VII/40/07 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 2274
879 nr III/17/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Unisław 2279
880 nr III/18/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Unisław 2281
881 nr VII-31/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie 2284
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
882 z dnia 6 kwietnia 2007 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno w okręgu wyborczym Nr 8 2285
INFORMACJE:
883 zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Żnina z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Żninie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2006 rok i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2285
884 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/37-ZTO/715/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy „PEPEBE Włocławek” z siedzibą we Włocławku, określonej w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2286
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-08
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-08
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]