Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 02 maj 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
847 zarządzenie nr 92/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 2211
UCHWAŁY:
848 nr IV/54/07 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2213
849 nr IV/54/07 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2217
850 nr V/46/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 marca 2007 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 2218
851 nr VI/78/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tymczasowego statutu Uzdrowiska Inowrocław 2222
852 nr VI/79/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Cegielnia” w Inowrocławiu 2224
853 nr VI/80/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Kolejowe” w Inowrocławiu 2224
854 nr VI/81/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu 2225
855 nr VI/82/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Nowe” w Inowrocławiu 2225
856 nr VI/83/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu 2226
857 nr VI/84/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Rąbin I” w Inowrocławiu 2227
858 nr VI/85/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Rąbin II” w Inowrocławiu 2227
859 nr VI/86/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Solno” w Inowrocławiu 2228
860 nr VI/87/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Stare Miasto” w Inowrocławiu 2228
861 nr VI/88/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Stary Rąbin” w Inowrocławiu 2229
862 nr VI/89/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Szymborze” w Inowrocławiu 2230
863 nr VI/90/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Śródmieście” w Inowrocławiu 2230
864 nr VI/91/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Zdrojowe” w Inowrocławiu 2231
865 nr VI/92/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 2231
866 nr V/20/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie 2232
867 nr V/21/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2233
868 nr V/25/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2237
869 nr VII/9/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin 2237
870 nr V/33/2007 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim 2237
871 nr V/37/2007 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2239
872 nr V/29/07 Rady Gminy Gruta z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gruta 2243
INFORMACJE:
873 zarządzenie nr 23/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 2246
POBIERZ

Opublikowane: 2007-05-04
Ostatnia modyfikacja: 2007-05-04
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]