Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 27 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
832 nr V/25/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 2171
833 nr V/26/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2171
834 nr VI/40/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2175
835 nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski 2175
836 nr V/26/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 2182
837 nr V/27/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych przyznawanych nauczycielom oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 2007 r 2185
838 nr V/29/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 marca 2007 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie 2186
839 nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Szubinie 2188
840 nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 marca 2007 r. sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 2190
841 nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe 2191
842 nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2197
843 nr V/27/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem” oraz uchwalenia jej statutu 2198
844 nr V/28/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem” oraz uchwalenia jej statutu 2200
INFORMACJE:
845 rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „BIELAWY” dla miasta Nakło nad Notecią 2202
846 zarządzenie nr 0151- 34/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2006 r 2205
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]