Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 26 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
815 nr V/28/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin 2123
816 nr V/33/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bocheniec 2124
817 nr V/34/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dulsk 2126
818 nr V/35/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj 2129
819 nr V/36/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubkowo 2132
820 nr V/37/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka 2134
821 nr V/38/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łubki 2137
822 nr V/39/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piórkowo 2140
823 nr V/40/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonko 2142
824 nr V/41/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonne 2145
825 nr V/42/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radomin 2148
826 nr V/43/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rętwiny 2150
827 nr V/44/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rodzone 2153
828 nr V/45/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szafarnia 2156
829 nr V/46/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutowo 2158
830 nr V/47/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczewko 2161
831 nr V/48/07 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczewo 2164
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-27
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-27
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]