Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 23 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
770 nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2043
771 nr VII/59/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2043
772 nr VI/28/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 28 lutego 2007 r. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mięcierzynie 2043
773 nr IV/25/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2044
774 nr III/11/07 Rady Gminy Osie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. 2049
775 nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2050
776 nr VI/46/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Nowa Wieś Wielka 2052
777 nr VI/27/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 r. 2052
778 nr 1/2007 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2006 2057
779 nr V/32/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2057
780 nr V/54/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2065
781 nr V/55/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 2071
782 nr V/40/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno 2072
INFORMACJE:
783 zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych 2072
784 zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomin za 2006 r. 2077
785 zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 r. 2077
786 zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Kcyni z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kcynia za rok 2006 2078
787 ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2079
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-25
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-25
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]