Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 12 styczeń 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
76 nr 9/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 171
77 nr 11/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 171
UCHWAŁY:
78 nr II/12/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 września 2003 r 173
79 nr II/10/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 173
80 nr II/11/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 177
81 nr IV/20/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia gminnego i ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 177
82 nr 13/III/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania punktów sprzedaży alkoholu 178
83 nr 14/III/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 179
84 nr III/8/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 183
85 nr III/10/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 184
86 nr III/12/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 187
87 nr 24/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 188
88 nr IV/23/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 188
89 nr IV/24/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin 193
90 nr III/20/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie opłaty targowej 208
POROZUMIENIA:
91 zawarte w dniu 6 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 208
92 zawarte w dniu 19 grudnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2007 r 208
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-15
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]