Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 16 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
695 sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 1923
696 nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na rok 2007 1924
697 nr V/22/07 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2007 r 1925
698 nr V/27/07 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1926
699 nr V/21/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1930
700 nr IV/28/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów gminy Łysomice 1935
701 nr IV/29/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łysomice na lata 2007-2011 1935
702 nr IV/30/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łysomice 1939
703 nr IV/31/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Łysomice 1942
704 nr V/36/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany statutu powiatu 1943
705 nr IV/35/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1944
706 nr V/24/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2007 r 1945
707 nr VI/49/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelno na 2007 r 1946
708 nr IV/14/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia. 9 marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych 1948
709 nr V/31/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2007 r 1948
710 nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 1950
711 nr VII/41/07 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 1951
INFORMACJE:
712 sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r 1952
713 zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2006 1953
714 zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2006 r 1953
715 zarządzenie nr 2/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bartniczka za 2006 r 1954
716 zarządzenie nr 3/Or/2007 Wójta Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1955
717 zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Dragacz z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 r 1955
718 zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2006 r 1956
719 zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Książki z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r 1956
720 zarządzenie nr 7/2007 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą za 2006 r 1957
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-18
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-18
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]