Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
675 nr /07 z dnia kwietnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 1883
676 nr /07 z dnia kwietnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie 1885
UCHWAŁY:
677 nr III/26/06 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2007 r 1887
678 nr 23/2007 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia w uchwale budżetowej gminy na 2007 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1888
679 nr 45/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy 1889
680 nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007-2011 1890
681 nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół w Potulicach 1902
682 nr VI/48/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół w Ślesinie 1902
683 nr VI/50/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XLII/412/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów 1903
684 nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią 1904
685 nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią 1905
686 nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 1905
687 nr 18/V/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1909
688 nr 20/V/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na rok 2007 1909
689 nr IX/29/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1911
690 nr IX/31/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 1915
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
691 z dnia 26 marca 2007 r. o zmianie w składzie Rad Powiatu w Wąbrzeźnie 1917
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
692 z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie w składzie rady powiatu 1917
INFORMACJE:
693 zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Łasin za rok 2006 1917
694 zarządzenie nr 21/2007 Wójta Gminy Stolno z dnia 19 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stolno za 2006 r 1918
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]