Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
662 nr 2/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2007 r 1843
UCHWAŁY:
663 nr VI/21/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński na 2007 r 1846
664 nr VI/44/2007 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński na 2007 r 1849
665 nr VI/45/2007 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Przyznawania Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego” z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński 1850
666 nr IV/26/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechocinka 1851
667 nr IV/27/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1857
668 nr IV/29/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek 1858
669 nr IV/30/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 1862
670 nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 1862
671 nr IV/31/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom 1868
672 nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim 1870
673 nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim 1872
674 nr V/45/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sępólno Krajeńskie, w roku 2007 1874
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]