Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 10 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
644 nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 9/2 w Nowym Jasińcu 1803
645 nr V/53/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej w Koronowie-Tuszynach 1809
646 nr IV/20/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1816
647 nr IV/21/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1820
648 nr V/22/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1820
649 nr V/28/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 8 lutego 2007 r. w spawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1825
650 nr VI/29/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r. w spawie zmiany do budżetu gminy na 2007 r 1826
651 nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie powołania Straży Gminnej 1827
652 nr VI/34/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1829
653 nr VI/36/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Kęsowie nr XXVII/117/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie 1833
654 nr V/29/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach 1834
655 nr V/32/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach 1834
INFORMACJE:
656 zarządzenie nr 24/W/2007 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2006 1835
657 zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2006 r 1835
658 zarządzenie nr 8/2007 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2006 r 1836
659 zarządzenie nr 5/07 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kruszwica za 2006 r 1837
660 zarządzenie nr 3/2007 Wójta Gminy w Rogowie powiat rypiński z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1838
661 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2007 1839
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]