Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 06 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
634 nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu położonego pomiędzy ulicami: Gimnazjalną i Pocztową 1762
635 nr IV/4/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 r 1771
636 nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi w Dąbrowie Chełmińskiej 1775
637 nr 54/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy zostałsa spowodowana zmianami administracyjnymi 1793
638 nr 55/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie gminy Miasta Toruń 1793
639 nr 56/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Toruń” oraz uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 1795
POROZUMIENIA:
640 zawarte w dniu 16 stycznia 2007 r. w Bydgoszczy, w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim 1796
641 zawarte w dniu 9 lutego 2007 r. w Bydgoszczy w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego 1797
642 zawarte w dniu 6 marca 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych powiatu bydgoskiego ziemskiego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, pomiędzy powiatem nakielskim a powiatem bydgoskim 1798
INFORMACJA
643 zarządzenie nr 7/2007 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2006 r 1798
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-10
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]