Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 05 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
628 nr IV/23/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego działkę nr 3040/7 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz 1722
629 nr III/12/07 Rady Gminy Osie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie statutów sołectw gminy Osie 1729
630 nr III/17/07 Rady Gminy Osie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 1757
INFORMACJE:
631 zarządzenie nr 11/2007 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brodnica w 2006 r 1758
632 zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2006 r 1758
633 obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 1759
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-10
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-10
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]