Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 04 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
621 nr 51/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory 1682
INFORMACJE:
622 zarządzenie nr 17/07 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1713
623 zarządzenie nr 18/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2006 r 1714
624 zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2006 r 1715
625 zarządzenie nr 10/2007 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grudziądz za 2006 r 1716
626 nr 10/2007 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1717
627 nr 45/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006 r 1718
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-04
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-04
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]