Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 02 kwiecień 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
607 nr IV/20/2006 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2007 1643
608 nr V/28/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1644
609 nr IV/17/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2007 r 1648
610 nr IV/22/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość opłaty administracyjnej 1650
611 nr IV/19/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1650
612 nr V/52/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w Koronowie-Tuszynach 1651
613 nr V/54/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1201 w Koronowie 1659
614 nr V/55/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi wraz z infrastrukturą w Koronowie 1663
615 nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz 1667
616 nr VI/13/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Grudziądz 1669
617 nr IV/7/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1670
618 nr IV/8/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki 1675
INFORMACJE:
619 zarządzenie nr 10/07 Wójta Gminy Unisław z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Unisław za 2006 r 1675
620 z dnia 22 marca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(7)/2007/566/VI/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1676
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-03
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-03
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]