Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 11 styczeń 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
61 nr XXXI/183/06 Rady Gminy Gruta z dnia 17 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce 24/3 we wsi Pokrzywno 131
62 nr II/5/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn 140
63 nr III/13/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 141
64 nr III/14/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2007 142
65 nr III/16/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011 145
66 nr II/7/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 147
67 nr IV/12/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica 152
68 nr III/12/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 153
69 nr III/19/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 159
70 nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu 160
71 nr III/15/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 162
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
72 z dnia 22 grudnia 2006 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Bydgoskiego 165
73 z dnia 22 grudnia 2006 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Świeciu 165
POROZUMIENIE
74 nr 183/2006 zawarte 6 listopada 2006 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego 165
INFORMACJA
75 z dnia 5 stycznia 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-48(3)2006/2007/Vzm/6/BH w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Polska SA z siedzibą w Warszawie 166
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-15
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]