Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 30 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
582 nr V/21/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności 1603
583 nr V/21/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziora Wielkie na rok 2007 1603
584 nr V/22/2007 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Jeziora Wielkie 1604
585 nr V/23/2007 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Jeziora Wielkie 1605
586 nr IV/24/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 1606
587 nr VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Grudziądzka” w Bydgoszczy 1607
588 nr IV/38/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania 1629
589 nr V/24/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub urządzeń emitujących hałas 1629
590 nr V/24/07 Rady Gminy Choceń z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choceń na rok 2007 1630
591 nr VI/27/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sicienko 1631
INFORMACJE:
592 zarządzenie nr 0152/8/2007 Wójta Gminy Topólka z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1631
593 zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2006 r 1632
594 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2007 r 1632
595 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 marca 2007 r, w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku w 2007 r 1633
596 zarządzenie nr 13/2007 Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1633
597 zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1634
598 zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski za 2006 r 1634
599 zarządzenie nr 29/2007 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2006 r 1635
600 zarządzenie nr 21/2007 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1635
601 zarządzenie nr 13/2007 Starosty Bydgoskiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania w 2007 r. mieszkańców domów pomocy społecznej w powiecie bydgoskim 1636
602 zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2006 r 1636
603 zarządzenie nr 36/Fk/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2006 r 1637
604 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2007 1638
605 zarządzenie nr 10/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1638
606 zarządzenie nr 11/07 Starosty Włocławskiego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1638
POBIERZ

Opublikowane: 2007-04-02
Ostatnia modyfikacja: 2007-04-02
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]