Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 28 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
543 nr IV/17/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 r 1523
544 nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 1524
545 nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno 1524
546 nr IV/33/07 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1528
547 nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2007 1531
548 nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na rok 2007 r 1533
549 nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 1534
550 nr VI/41/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 1535
551 nr VII/19/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2007 1535
552 nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 1536
553 nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1540
554 nr VI/27/07 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1543
555 nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin w 2007 r 1546
556 nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin 1552
557 nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żnin na lata 2007-2011 1553
INFORMACJE:
558 sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006 1558
559 zarządzenie nr 11/2007 Starosty Lipnowskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2007 r 1559
560 informacja Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej 1559
561 zarządzenie nr 12/2007 Starosty Bydgoskiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania w 2007 r. dziecka w Domu Dziecka w Trzemiętowie w roku 2007 1559
562 zarządzenie nr 11/2007 Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1560
563 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2007 1560
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-30
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-30
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]