Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 27 marzec 2007
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
533 nr 64/2007 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radziejów 1478
UCHWAŁY:
534 nr IV/26/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 1480
535 nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1486
536 nr V/24/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 21/1 w obrębie Piaski, gmina Grudziądz 1489
537 nr IV/25/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 199/2 położoną w obrębie Węgrowo gmina Grudziądz 1496
538 nr IV/21/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zbójno 1507
539 nr IV/22/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/10/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1509
540 nr V/28/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1510
541 nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy Gimnazjum w Strzelnie 1513
542 nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzelno na lata 2007-2011 1514
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-29
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]