Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 23 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
489 nr II/17/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego 1403
490 nr V/41/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r 1404
491 nr VII/52/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r 1408
492 nr III/8/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2007 r 1409
493 nr IV/17/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1410
494 nr IV/24/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1411
495 nr IV/34/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia obejmującego teren w obrębie ulic: alei Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, alei Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Św. Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza i Dworcowej, na terenie oznaczonym w tym planie symbolami: ”129-ZP” i „135-MW, U” 1413
496 nr IV/11/07 Rady Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2007 1419
497 nr IV/31/07 Rady Gminy Koneck z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminny Ośrodek Kultury w Konecku i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Konecku 1420
498 nr IV/32/07 Rady Gminy Koneck z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku 1422
499 nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1424
500 nr IV/39/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/237/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiewo 1428
POROZUMIENIE
501 aneks nr 2 z dnia 14 marca 2007 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 1429
INFORMACJE:
502 zarządzenie nr 10/2007 Starosty Tucholskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi roku 2007 1430
503 zarządzenie nr 11/2007 Starosty Tucholskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2007 1430
504 zarządzenie nr 60/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1430
505 zarządzenie nr 61/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1431
506 zarządzenie nr 3/2007 Starosty Rypińskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie na rok kalendarzowy 2007 1431
507 zarządzenie nr 4/2007 Starosty Rypińskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na rok kalendarzowy 2007 1432
508 zarządzenie nr 0151-15/2007 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2006 r 1432
509 zarządzenie nr 10/2007 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski 1432
510 zarządzenie nr 11/2007 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2007 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski 1433
511 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrcz za 2006 r 1433
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-26
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-26
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]