Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 20 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
452 nr IV/45/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu 1307
453 nr V/37/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 1307
454 nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2007 1313
455 nr 49/07 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Podgórz”, dotyczącej ul. Jasnej oraz terenów położonych przy ul. Armii Ludowej, Pr 1314
456 nr IV/14/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2007 r 1322
457 nr IV/16/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 1323
458 nr IV/20/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej 1324
459 nr IV/3/2007 Rady Gminy w Rogowie z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007 r 1324
460 nr IV/20/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dragacz 1325
461 nr IV/21/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1326
462 nr V/32/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1330
463 nr 15/D/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Osielsko na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1331
464 nr V/14/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1331
465 nr 13/D/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Więcbork na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty 1332
466 nr V/26/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1332
OBWIESZCZENIA WOJEWODY:
467 z dnia 19 marca 2007 r. o sprostowaniu błędów 1336
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
468 z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu 1337
469 z dnia 9 marca 2007 r. o zmianach w składzie rady powiatu nakielskiego 1337
INFORMACJE:
470 zarządzenie nr 11/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre za 2006 r 1337
471 zarządzenie nr 7/07 Wójta Gminy Bytoń z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2006 r 1338
472 informacja Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocach społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu 1338
473 sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006 1339
474 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1341
475 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1341
476 zarządzenie nr 15/2007 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1341
477 zarządzenie nr 0151-17/2007 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r 1342
478 zarządzenie nr 0151/21/2007 Burmistrza Mogilna z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2006 r 1342
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-21
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-21
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]