Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 19 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
446 nr III/16/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 1262
447 nr III/17/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski 1262
448 nr V/17/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 1263
449 nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu gminy Wąpielsk 1268
INFORMACJE:
450 z dnia 8 marca 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113-ZTO/250/W/OPO/2007/AJ, nr PCC/118-ZTO/250/W/OPO/2007/AJ oraz nr OCC/41-ZTO/250/W/OPO/2007/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem 1297
451 z dnia 9 marca 2007 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-8(6)/2007/12640/II/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła INFRATECH sp. z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1298
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-20
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-20
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]