Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 14 marzec 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
414 nr 1/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Uroczysko Koneck” 1187
UCHWAŁY:
415 nr XXVIII/324/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 296/3 i 296/4 położonych w miejscowości Wudzyn 1187
416 nr III/17/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 4/2 i 4/3 położonych w miejscowości Dobrcz 1193
417 nr IV/12/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r 1198
418 nr IV/16/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 1199
419 nr IV/21/07 Rada Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2007 1199
420 nr V/34/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka na 2007 r 1201
421 nr V/35/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007 1206
422 nr V/42/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylarnia 1207
423 n V/43/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dziemionna 1209
424 nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1211
425 nr 14/D/2007 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie miasta Inowrocławia na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1215
426 nr 14/D/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Sicienko na 2007 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 1216
427 nr IV/17/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1216
428 nr IV/18/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1220
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
429 z dnia 26 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu we Włocławku 1220
430 z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki przeprowadzonych w dniu 4 marca 2007 r 1220
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
431 z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chełmży przeprowadzonych w dniu 4 marca 2007 r 1221
432 z dnia 5 marca 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu 4 marca 2007 r 1221
INFORMACJE:
433 z dnia 21 lutego 2007 r. Informacja Starosty Wąbrzeskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach na rok 2007 1222
434 zarządzenie nr 5 Starosty Mogileńskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 1222
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-15
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-15
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]