Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 09 marzec 2007
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
402 nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 109 położonej w Samociążku gmina Koronowo 1098
403 nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą powiatową Nr 1526 C a kanałem lateralnym w Samociążku gmina Koronowo 1103
404 nr IV/36/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 131 położonej we wsi Samociążek gmina Koronowo 1121
405 nr IV/21/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osięciny na rok 2007 1125
406 nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym 1126
407 nr V/20/07 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2007 1128
408 nr IV/14/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2007 1129
409 nr V/16/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej 1130
410 nr VIII/58/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1131
411 nr VIII/65/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 1132
INFORMACJA
412 z dnia 19 lutego 2007 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296E/181/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/310F/181/W/OPO/2007/AJ w sprawie zmiany warunków koncesji Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1135
POBIERZ

Opublikowane: 2007-03-12
Ostatnia modyfikacja: 2007-03-12
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]